درباره ما

دکتر محمد بیات

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس هیئت مدیره انجمن جراحان دهان  فک و صورت ایران

رئیس مرکز تحقیقات جمجمه فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس بخش  جراحی دهان ،فک وصورت بیمارستان شریعتی 

 

آموزش 

-دکترای دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1367

-تخصص جراحی دهان، فک وصورت -دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان شریعتی 1373

فلوشیپ جراحی ترمیمی (زیبایی) فک و صورت

-دوره سلامت دهان OPH هلسینکی فنلاند 1996

-فلوشیپ تروماتولوژی دهان ، فک و صورت 2003

-دوره های مختلف ایمپلنتولوژی از سیستمهای معتبر Branemark-ITI-XIVE

 

بورد تخصصی

-رتبه اول بورد تخصصی 1373

 

رتبه دانشگاهی 

استاد  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق اجرائی

-رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

-معاونت دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

-عضو هیئت مدیره دانشگاه تهران و شورای عالی نظام پزشکی و نائب رئیس این شورا

-دبیر انجمن جراحان فک وصورت ایران

-مسئول تخصصی دوره رزیدنتی دانشگاه تهران

-دبیر هیئت بورد 2008 تا 2010

-مسئول گروه درمانی جانبازان فک وصورت

-مسئول کمیته برنامه ریزی استراتژیک جراحی فک و صورت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی

-عضو هیئت عالی انتظامی

-مسئول کمیته برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان شریعتی 2004-2005

-مسئول کمیته IT بیمارستان دکتر شریعتی

-رئیس دوره آمریکایی Refresher در ترکیه

-مسئول Aochapter در ایران و عضو کمیته منطقه ای AO

-عضو کالج بین المللی دندانپزشکان

-عضو انجمن بین المللی جراحان فک وصورت

-عضو انجمن آمریکائی جراحان فک و صورت

-رئیس-دبیر کنگره علمی جراحان دهان ، فک وصورت

- داور مقالات ژورنال بین المللی جراحی دهان و فک وصورت