خدمات

خدمات ارائه شده توسط دکتر بیات:

- کلیه جراحی های ناحیه فک و صورت شامل :

  - جراحی ضایعات و صدمات فکی

  - جراحی ناهنجاری های فکی ( کجی ، جلو آمدگی و مانند آن )

  - جراحی های زیبایی صورت ( بینی .پلک پیشانی.. )

  - جراحی ایمپلنتهای دندانی

  - جراحی عفونتهای دهانی

  - ضایعات  پاتولوژیک 

  - جراحی های سرپایی (دندان عقل و..... )

- همچنین در این مطب مشاوره ارتدنسی و پروتز انجام می شود.

 

 

All surgeries in oral and maxillofacial surgery field 

- Trauma

- Oncologic surgery

-orthognatic surgery

-Estahatic surgery

-Dental implant

-Infection

-Dento alveolar surgery (out patient)

Also orthodontic and prosthetic consultation deliverd in this clinic