مشاوره

نتایج جراحی زیبایی بینی در صورتی مثبت است که جمیع شرایط ذیل موجود باشند:جزئیات بیشتر

منطق جراحی زیبایی

 

اعتماد به نفس به معنی قادر دیدن خود به انجام امورات دشوار بوده، و...نمايش جزئيات

اقدامات قبل از عمل

 

جراح با کمک کامپیوتر تصاویری از بینی های ممکن را برای شما طراحی میکند...جزئيات بيشتر

مراقبتهای پس از عمل

زمانی که عمل به پایان رسید شما به قسمت ریکاوری اتاق عمل منتقل خواهید شد...نمايش مطلب