بستن فهرست
0%
بیماری های مادرزادی

بیماری های مادر زادی

برخی از ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ناحیه فک و صورت در بدو تولد مشاهده می شوند که شایع‌ترین آن وجود لب‌شکری یا شکاف لب و کام است. این بیماری‌ها امروزه عمدتا در صورت دقت رادیولوژیست می تواند در دوران جنینی کشف شود اما به هرحال پس از تولد نیاز به اقدامات ویژه دارند.

درمان

برای درمان این بیماران تیمی از رشته‌های مختلف تخصصی از جمله جراحان دهان، فک و صورت فعالیت می نمایند.
مهم این‌است که والدین این بیماران با حفظ خونسردی و رفتار صحیح بپذیرند که دوره درمانی که گاهی تا بیست سال طول
می‌کشد اجتناب‌ناپذیر است.
معمولا در صورت درمان صحیح و حوصله کافی نتایج درمان در این بیماران رضایت‌بخش است.