بستن فهرست
0%
تروما

تروما

در زندگی روزمره ما احتمال آسیب‌های جدی متعاقب حوادث وجود دارد. این حوادث شامل حوادث جاده‌ای اتومبیل و موتور سیکلت، حوادث ورزشی، حوادث محیط‌کار، نزاع، سقوط و مانند آن است.
در کشور ما متاسفانه آمار تصادفات جاده‌ای بالاست و ناحیه فک و صورت نیز آسیب های فراوانی می بیند.

درمان

انجام جراحی به‌موقع در شکستگی‌های فک پایین، فک بالا، کاسه چشم، گونه و پیشانی بسیار کمک کننده است و جراح فک و وصورت خط اول رسیدگی به این بیماران می باشد. هم‌چنین ممکن است به همکاران دندانپزشک و رشته‌های دیگر تخصصی در کنترل عوارض تروما نیاز باشد.
اگرچه در بسیاری از موارد ضربات به فک و صورت همراه صدمات مغزی، چشم‌ها، ستون مهره و نسوج اطراف و یا با ترومای سینه، سکم و اندام‌ها همراه است که مقتضی است پس از تثبیت شرایط بیمار توسط تخصص‌های مربوطه، ناحیه فک و صورت تحت درمان قرار گیرد (و بهتر است درمان فک و صورت هر چه سریع‌تر) اما پس از اطمینان از رفع مشکلات خطرناک انجام شود.
خوشبختانه تروماهای ناحیه فک و صورت عمدتا تهدیدکننده حیات انسان نیستند.