بستن فهرست
0%
نمونه عمل های انجام شده

نمونه تصاویر عمل های انجام شده

1398/06/17 در ساعت 15:43:05

جراحی بینی

جراحی بینی

ادامه مطلب
جراحی بینی
1398/06/17 در ساعت 15:43:05

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی فک پایین ، 34 ساله

ادامه مطلب
جراحی زیبایی بینی
1398/06/17 در ساعت 15:43:05

جراحی زیبایی بینی و فک

جذاحی زیبایی بینی و فک

ادامه مطلب
جراحی زیبایی بینی و فک

اصلاح جلو بودن فک پایین

مشاهده تصاویر بیشتر

جراحی چانه

مشاهده تصاویر بیشتر

اصلاح عقب‌ماندگی فک بالا

اصلاح عقب‌ماندگی فک پایین

مشاهده تصاویر بیشتر

جراحی همزمان فک بالا و چانه

مشاهده تصاویر بیشتر

جراحی همزمان فک پایین و چانه

اصلاح لبخند لثه‌ای

مشاهده تصاویر بیشتر

جراحی اصلاح لبخند لثه‌ای و چانه به‌صورت همزمان

جراحی دو فک Bimax

مشاهده تصاویر بیشتر

جراحی بینی

مشاهده تصاویر بیشتر

مراقبت های بعد از جراحی

نام آلبوم:مراقبت های بعد از جراحی بینی